PayPal w CEE

Zbudowanie silnej pozycji PayPal w regionie CEE jako:
globalnego lidera w płatnościach,
głównego partnera dla lokalnego biznesu,
szybkiego i bezpiecznego narzędzia dla konsumentów kupujących on line

implementation

Dostarczanie mediom jakościowych raportów i analiz
Intensywne relacje z mediami wokół rozwiązań PayPal i integracji z merchantami
Seria eventów dopasowana do grup docelowych: biznesu, deweloperów i konsumentów końcowych

results

Proaktywna komunikacja w CEE w 2015
1710 wycinków (średnio 142 na miesiąc i 5 na dzień)
3 mln Euro AVE na 20 różnych rynkach

back