Wreszcie o blockchain w przystępny sposób – tak o nowej formule komunikacji wypowiadali się najważniejsi dziennikarze w Polsce. Dzięki naszym działaniom Billon zdominował debatę posiadając ponad 80% udziału w całkowitej liczbie publikacji o blockchain i zostając ‘go to company’ we wszystkich tematach związanych z nową technologią.

CEL


Zwiększenie świadomości mediów oraz kluczowych grup docelowych odnośnie możliwości biznesowego wykorzystania technologii blockchain. Komunikacja korzyści dla instytucji oraz firm związana z użytkowaniem autorskiej technologii blockchain firmy Billon. Obalenie powszechnego skojarzenia, iż technologia blockchain jest nierozerwalnie związana z kryptowalutami. Komunikacja rozwiązań Billon dla branży finansowej, jako spełniających warunki RODO oraz dyrektyw MIFID II oraz PSD2.

DZIAŁANIE


Pozycjonowanie ekspertów firmy Billon, jako kluczowych specjalistów w dziedzinie technologii blockchain. Komunikacja produktowa I korporacyjna bazująca na ukazaniu możliwości technologii blockchain poprzez wywiady, wypowiedzi dla radia i telewizji oraz materiały eksperckie.

EFEKTY


Osiągnięcie poziomu ponad 500 publikacji w ciągu 9 miesięcy współpracy. W tym stała obecność informacji o firmie oraz ekspertów w takich tytułach jak Business Insider, Forbes, Money.pl, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Wp.pl, Parkiet, Wyborcza.biz, Polskie Radio czy nawet Super Express.