Handel transgraniczny w Polsce do końca 2017 roku wzrośnie o prawie 24%

PayPal, obsługiwany przez Clue PR w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikował nowy raport na temat handlu transgranicznego w Polsce, w Czechach, w Grecji i na Węgrzech. Wnioski z globalnego badania, w ramach którego sprawdzone zostały wewnątrzkrajowe i transgraniczne zwyczaje zakupowe ponad 28 tysięcy konsumentów z 32 krajów, ujawnia nowe nawyki konsumentów dokonujących zakupów transgranicznych i pokazuje najważniejsze trendy w zakresie globalnego rynku e-commerce. Branża e-commerce stale rośnie. Ipsos szacuje, że wartość handlu transgranicznego w Polsce wzrośnie o 23,8% w stosunku do roku 2016.