Gdzie tkwi ukryty potencjał ekonomiczny Europy Środkowo-Wschodniej? Po pierwsze: e-commerce. Po drugie: MŚP. Wspólnie z PayPal postanowiliśmy odczarować wizerunek regionu i pokazać, że wiele firm zmieniających obraz współczesnego e-commerce pochodzi właśnie stąd. Obejmujący 13 krajów raport “Nowe Tygrysy Europy: to pierwsza na skalę europejską platforma, która ukazała niezauważane dotąd źródła siły naszego regionu.

CEL


Pozycjonowanie PayPal jako wiodącego eksperta w zakresie e-handlu oraz specyfiki sektora MŚP. Stworzenie skutecznej platformy komunikacyjnej dla 4 rynków Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Węgry, Czechy, Grecja). Pokazanie potencjału MŚP w Europie Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem e-handlu jako szkieletu gospodarczej przyszłości regionu. Przedstawienie modelowych strategii MŚP z regionu, które dzięki osiągnięciom w handlu transgranicznym, odnoszą sukcesy nie tylko na poziomie lokalnym, ale także globalnym. Pozycjonowanie PayPal jako wiodącego eksperta w zakresie e-handlu oraz specyfiki sektora MŚP.

DZIAŁANIE


Opracowanie, we współpracy z Deloitte, raportu na temat wzrostu gospodarczego 13 państw, w którym analizowane są przypadki firm z Europy Środkowo-Wschodniej – takich które działają online, prowadzą sprzedaż transgraniczną i których działania warto obserwować. Potwierdzenie, że region Europy Środkowo-Wschodniej może pochwalić się wieloma przykładami lokalnych przedsiębiorców, którzy rozwinęli swój biznes globalnie.

Intensywna kampania medialna promująca raport na rynkach docelowych (włączając w to briefing prasowy dla kluczowych mediów w Polsce, ekskluzywne wywiady i komentarze dla czołowych mediów w regionie, materiały dostosowane do wybranych mediów).

EFEKTY


Szeroka obecność w mediach w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i w Grecji – ponad 170 opublikowanych materiałów, które zagwarantowały dotarcie do ok. 20,5 miliona odbiorców z AVE na poziomie ponad 160 tys. euro. Budowanie zainteresowania mediów w zakresie pozycjonowania PayPal jako eksperta w e-handlu oraz rozwoju MŚP.